top of page

NGA FAQ

Public·250 members
Greg Burnett
Greg Burnett

Sinteze de istorie pentru admiterea la Academia de Poliție din România


Sinteze de istorie pentru admiterea la Academia de PoliÈie din RomÃnia
DacÄ vrei sÄ devii poliÈist Èi sÄ studiezi la Academia de PoliÈie "Alexandru Ioan Cuza" din BucureÈti, trebuie sÄ te pregÄteÈti bine pentru examenul de admitere. Una dintre probele la care vei fi testat este cea de istorie, care cuprinde nouÄ teme din programa ÈcolarÄ[^2^].


sinteze istorie academia de politie pdf 13Pentru a-Èi uÈura munca, ÃÈi recomandÄm sÄ consulÈi lucrarea "Admitere la Academia de PoliÈie. Sinteze Èi teste de istorie", publicatÄ de Editura Gimnasium Ãn 2019[^1^]. Aceasta conÈine sintezele celor nouÄ teme, bazate pe manualele indicate Ãn programÄ, precum Èi cronologii Èi dicÈionare istorice pentru fiecare temÄ. De asemenea, vei gÄsi Èi teste grilÄ cu rÄspunsuri Èi explicaÈii, care te vor ajuta sÄ ÃÈi verifici cunoÈtinÈele Èi sÄ te familiarizezi cu tipul de ÃntrebÄri de la examen.


PoÈi comanda cartea online de pe site-ul libris.ro, unde o gÄseÈti la preÈul de 29,90 lei. Sau poÈi descÄrca gratuit un fragment din carte Ãn format PDF, care conÈine tema 13: "RomÃnia Ãn perioada interbelicÄ (1918-1939)". Acesta este un subiect important Èi complex, care acoperÄ evenimente precum Marea Unire, reformele agrare Èi constituÈionale, criza economicÄ Èi ascensiunea fascismului.


Indiferent de metoda pe care o alegi, sperÄm cÄ aceastÄ lucrare ÃÈi va fi de folos Ãn pregÄtirea ta pentru admiterea la Academia de PoliÈie. ÃÈi dorim mult succes!Ãn continuare, ÃÈi vom prezenta pe scurt celelalte opt teme din programa de istorie pentru admiterea la Academia de PoliÈie. Acestea sunt:


  • Tema 1: Formarea poporului romÃn Èi a statelor medievale romÃneÈti (secolele IX-XIV)  • Tema 2: EvoluÈia statelor medievale romÃneÈti Ãn context european (secolele XIV-XVIII)  • Tema 3: RomÃnii Èi Imperiul Otoman. Lupta pentru independenÈÄ Èi modernizare (secolele XVIII-XIX)  • Tema 4: RomÃnii Èi Europa Ãn secolul al XIX-lea. MiÈcarea naÈionalÄ Èi statul naÈional unitar romÃn  • Tema 5: RomÃnia Ãn Primul RÄzboi Mondial (1914-1918)  • Tema 6: RomÃnia Ãn Al Doilea RÄzboi Mondial (1939-1945)  • Tema 7: RomÃnia sub regimul comunist (1945-1989)  • Tema 8: RomÃnia dupÄ 1989. Integrarea Ãn structurile euro-atlanticePentru fiecare temÄ, vei gÄsi Ãn cartea recomandatÄ o sintezÄ clarÄ Èi concisÄ a celor mai importante aspecte, precum Èi o listÄ de termeni Èi personalitÄÈi istorice pe care trebuie sÄ le cunoÈti. De asemenea, vei putea rezolva teste grilÄ cu patru variante de rÄspuns, dintre care una singurÄ este corectÄ. Fiecare test are 20 de ÃntrebÄri, iar la final vei gÄsi soluÈiile Èi explicaÈiile pentru fiecare rÄspuns.


AceastÄ carte este un instrument util Èi eficient pentru pregÄtirea ta pentru proba de istorie de la admiterea la Academia de PoliÈie. Cu ajutorul ei, vei reuÈi sÄ ÃÈi consolidezi cunoÈtinÈele Èi sÄ ÃÈi dezvolÈi abilitÄÈile de gÃndire criticÄ Èi logicÄ. Nu uita sÄ ÃÈi faci un plan de studiu Èi sÄ ÃÈi aloci timp suficient pentru fiecare temÄ. De asemenea, este bine sÄ ÃÈi verifici periodic progresul Èi sÄ revizuieÈti periodic informaÈiile asimilate. 29c81ba772


https://www.urbanrhinocolumbus.com/group/designer-style/discussion/c62df5a1-cfb0-4902-b197-97f35e2fd099

https://www.treatsandeats.ca/forum/general-discussions/how-to-decompile-ex4-to-mq4-files-for-free

https://en.novamondo.org/group/consciencia-grau-1/discussion/f8c4dd21-332f-4fbe-87d4-02e88e4effdd

About

Got any questions? Ask them here!

Members

bottom of page