top of page

Dzwoneknatelefon.pl

Public·90 members
Carter King
Carter King

Payg'ambarlar tarixi - Islomiyat tarixidagi eng katta payg'ambarlar (PDF yuklash)<h1>Payg'ambarlar tarixi - Islomiyat tarixidir</h1>


<p>Payg'ambarlar tarixi - Islomiyat tarixidir, bu kitobda Qur'oni Karimda payg'ambarlar siymosi haqida to'liq va ilmiy ma'lumot beriladi. Bu kitob Islomiyat tarixining eng muhim manbasi hisoblanadi, chunki bu kitobda Allohning elchilari haqida Qur'onda va Hadislarda nima aytib o'tilganini o'rganish mumkin.</p>
payg ambarlar tarixi pdf download<p>Payg'ambarlar tarixi - Islomiyat tarixidir kitobi Rahmatulloh qori Obidov tomonidan yozilgan va 2005 yilda Toshkentda Movarounnahr nashriyotida chop etilgan. Bu kitob 4 jildlik bo'lib, birinchi jildida Qur'oni Karimda payg'ambarlar siymosi haqida umumiy tushuncha beriladi, ikkinchi jildida payg'ambarlarning hayoti va faoliyati haqida batafsil ma'lumot beriladi, uchunchi jildida payg'ambarlarning mo'jizalari va ibrotli qissalari haqida bayon etiladi, to'rtinchi jildida esa payg'ambarlarning aholisi va davlatlari haqida ma'lumot beriladi.</p>


<h2>Payg'ambarlar tarixi - Islomiyat tarixidir kitobining ahamiyati</h2>


<p>Payg'ambarlar tarixi - Islomiyat tarixidir kitobi Islomiyatni o'rganuvchilar uchun juda qimmatli bir manba bo'ladi, chunki bu kitobda payg'ambarlarning hayoti va faoliyati Qur'oni Karim va Hadislar asosida tasvirlanadi. Bu kitobda payg'ambarlarning Allohning buyrug'i bilan qanday vazifalarni bajarishganini, qanday imtihonlardan o'tishganini, qanday mo'jizalar ko'rsatishganini va qanday ibrotli qissalarga shohid bo'lishganini o'qish mumkin.</p>


<p>Payg'ambarlar tarixi - Islomiyat tarixidir kitobi musulmonlarning imonini mustahkamlashga yordam beradi, chunki bu kitobda payg'ambarlarning Allohga qanday ibodat qilishganini, Allohning rahmati va shafqati bilan qanday mukofotlanganini, Allohning gazabi va ogohlantirishi bilan qanday ogohlantirilganini o'qish mumkin. Bu kitobda payg'ambarlarning aholisi va davlatlari haqida ham ma'lumot beriladi, bu esa Islomiyat tarixining eng katta payg'ambarlarini tanishishga yordam beradi.</p>


<h3>Payg'ambarlar tarixi - Islomiyat tarixidir kitobini qayerdan yuklab olish mumkin?</h3>


<p>Payg'ambarlar tarixi - Islomiyat tarixidir kitobini PDF formatida yuklab olish uchun quyidagi havolalardan foydalanishingiz mumkin:</p>


<ul>


<li><a href="https://siyrat.uz/storage/books/gUniIa0jrThC89GdmAWRJcXdg1xipwfJPUXMEMpK.pdf">Siyrat.uz saytidan</a></li>


<li><a href="https://dokumen.tips/documents/paygaambarlar-tarixi-islomiyat-tarixidir-1-kitob-esa-insonlar-uchun-ikki-madaniyat.html">Dokumen.tips saytidan</a></li>


</ul>


<p>Payg'ambarlar tarixi - Islomiyat tarixidir kitobini onlayn o'qish uchun esa <a href="https://siyrat.uz/kitob/10101">Siyrat.uz saytidan</a> foydalanishingiz mumkin.</p>


<p>Payg'ambarlar tarixi - Islomiyat tarixidir kitobi sizga Islomiyatni o'rganishda va imoningizni mustahkamlashda foydali bo'lishini umid qilamiz.</p>


<h4>Payg'ambarlar tarixi - Islomiyat tarixidir kitobining tarkibi</h4>


<p>Payg'ambarlar tarixi - Islomiyat tarixidir kitobi 4 jildlik bo'lib, har bir jildida payg'ambarlarning hayoti va faoliyati haqida turli mavzular bayon etiladi. Bu kitobning tarkibi quyidagicha:</p>


<ul>


<li>Birinchi jild: Qur'oni Karimda payg'ambarlar siymosi. Bu jildda payg'ambarlarning Allohning elchilari sifatida yuborilishi, payg'ambarlarning martabasi va fazilatlari, payg'ambarlarning ummatlari va davlatlari haqida ma'lumot beriladi.</li>


<li>Ikkinchi jild: Payg'ambarlarning hayoti va faoliyati. Bu jildda payg'ambarlarning tug'ilishi, tarbiyalanishi, vahiy qabul qilishi, da'vat qilishi, hijrat qilishi, jihad qilishi, vafot etishi va vasiyat qoldirishi haqida batafsil ma'lumot beriladi.</li>


<li>Uchunchi jild: Payg'ambarlarning mo'jizalari va ibrotli qissalari. Bu jildda payg'ambarlarning Allohning qudrati bilan ko'rsatgan mo'jizalari, payg'ambarlarning ibodat va taqvolari, payg'ambarlarning shajolari va sabri, payg'ambarlarning aholisi va yaxshilik qilganlariga nisbatan shukrlari haqida bayon etiladi.</li>


<li>To'rtinchi jild: Payg'ambarlarning aholisi va davlatlari. Bu jildda payg'ambarlarning oilasi va sahobalari haqida ma'lumot beriladi. Shuningdek, payg'ambarlarning davlatlarining tashkil topishi, rivojlanishi, Islomiyatni tarqatishi va Islomiyatga xizmat qilishi haqida ma'lumot beriladi.</li>


</ul>


<h5>Payg'ambarlar tarixi - Islomiyat tarixidir kitobini o'qishning foydalari</h5>


<p>Payg'ambarlar tarixi - Islomiyat tarixidir kitobini o'qishning ko'plab foydalari bor. Bu kitobni o'qish orqali:</p>


<ul>


<li>Payg'ambarlarning hayoti va faoliyati haqida to'liq va ilmiy ma'lumot olish mumkin.</li>


<li>Payg'ambarlarning Allohga qanday ibodat qilishganini, Allohning rahmati va shafqati bilan qanday mukofotlanganini, Allohning gazabi va ogohlantirishi bilan qanday ogohlantirilganini o'rganish mumkin.</li>


<li>Payg'ambarlarning mo'jizalari va ibrotli qissalarini o'qib, imonimizni mustahkamlash mumkin.</li>


<li>Payg'ambarlarning aholisi va davlatlarini tanib, Islomiyat tarixining eng katta payg'ambarlarini hurmatlash mumkin.</li>


<li>Payg'ambarlarning sunnatlarini o'rganib, hayotimizda amalga oshirish mumkin.</li>


</ul>


<p>Payg'ambarlar tarixi - Islomiyat tarixidir kitobi sizga Islomiyatni o'rganishda va imoningizni mustahkamlashda foydali bo'lishini umid qilamiz.</p> 4e3182286b


https://soundcloud.com/elkartupsu/idm-crack-free-download-for-windows-81-64-bit-with-patch

https://soundcloud.com/veytilitof1982/rhinostop-shqip

https://soundcloud.com/nisvegepar1977/rip-switch-cartridge-install

https://soundcloud.com/adegasiumeyh/gta-5-free-patched-download-code

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page